Strona główna > Wystawa > Treści

Zastosowanie stycznika DC w nowym pojeździe energetycznym i stosie ładowania

Nov 20, 2018

Zastosowanie stycznika DC w nowym pojeździe energetycznym i stosie ładowania

1 Zastosowanie w stosie ładowania

Służy do pobierania ładunku DC, po stronie wyjściowej DC stacji ładującej lub po stronie wyjściowej maszyny ładującej pojazd. Gdy stycznik zamyka się, łączy on stos ładowania z samochodem. Gdy stycznik jest odłączony, stos ładowania jest odizolowany od połączenia zewnętrznego i odgrywa rolę zabezpieczenia.

  2. Zastosowania w pojazdach elektrycznych

Stycznik prądu stałego zapewniony między systemem akumulatorowym a falownikiem pojazdu elektrycznego. Gdy system przestaje działać, działa jako izolacja, a system jest podłączony w czasie pracy. Gdy pojazd zatrzymuje się lub psuje, system magazynowania energii może być bezpiecznie oddzielony od układu elektrycznego pojazdu. Działa jako wyłącznik. Jako elektryczne urządzenie sterujące w innych obwodach pomocniczych.

Najważniejsze wskaźniki techniczne:

a) Gdy system przestanie działać, odłączy zasilanie od obciążenia. (Kluczowe wskaźniki techniczne: Napięcie znamionowe / Ui)

b) Gdy system działa, łączy zasilanie i obciążenie. (Najważniejsze wskaźniki techniczne: Konwencjonalny prąd termiczny / Ith)

c) W razie awarii działa jako wyłącznik automatyczny. (Kluczowe wskaźniki techniczne: maksymalne napięcie robocze / U)