Strona główna > Wystawa > Treści

Złącza za pomocą czynników które

Dec 24, 2016

Złącza PIN Użyj wariancji czynników, takich jak:

Jak komputer ma Shang deska na wiele połączeń urządzenia, proste punktów zewnętrznego do wewnętrznego z powiedzmy, że interfejs USB, obudowy Shang zasilania interfejsu, są jest połączenia urządzenia, powiedział tylko dzielnica jest mało prawdopodobne, aby stan połączenia urządzenia, w do wewnętrznego i niepełnego połączenia, jak jest grafiki gniazda karty, która jest połączenie urządzenia, który formularz należy o nazwie złota rączka , połączenie urządzenia powszechnie dla wszystkich pól, jak samochód, komputer, komputer przemysłowy, komunikacji, wiele pól.

Wpływ czynników złączy elektronicznych:

1. temperatura: przyspieszonej korozji, tworząc powierzchnię, utlenianie, docisk straty;

2. wilgotność: przyspieszonej korozji, tworząc powierzchnię, utlenianie, degradacji folii z tworzyw sztucznych;

3. transport i przechowywanie: w trakcie transportu, takich jak kolizje spowoduje obrażenia dla łącznika.

4. zużycie: złącze w czasie, kiedy występuje zużycie.