Strona główna > Wystawa > Treści

Fotowoltaiczny system wytwarzania energii

May 22, 2018

Wytwarzanie energii fotowoltaicznej to technologia, która przekształca energię świetlną bezpośrednio w energię elektryczną za pomocą efektu fotowoltaicznego interfejsu półprzewodnikowego. Kluczowym elementem tej techniki są ogniwa słoneczne. Ogniwa słoneczne są hermetyzowane i chronione po połączeniu szeregowym i mogą tworzyć dużą powierzchnię modułów słonecznych oraz być połączone ze sterownikiem mocy i innymi komponentami w celu utworzenia fotowoltaicznego urządzenia do wytwarzania energii.

System wytwarzania energii fotowoltaicznej ma następujące cechy:

(1) Nie ma części obrotowej, nie generowany jest hałas.

(2) Brak zanieczyszczenia powietrza, brak odprowadzania ścieków.

(3) Brak procesu spalania, nie wymaga paliwa.

(4) Prosta konserwacja, niskie koszty konserwacji.

(5) Niezawodne działanie, brak zużycia płynu roboczego.

(6) Jako kluczowa część - ogniwo słoneczne o długiej żywotności.

(7) Natychmiastowy start, o ile istnieje słońce, może generować energię elektryczną i nadaje się do utworzenia rozdzielonych podstacji.

(8) Łatwa instalacja, krótki cykl budowy, łatwo rozszerzyć skalę wytwarzania energii w zależności od potrzeb.

(9) Rozmiar jest odpowiedni (100 W ~ 100 MW).