Strona główna > Wystawa > Treści

Perspektywa wytwarzania energii wiatrowej

May 28, 2018

Nowa chińska branża wytwarzania energii, taka jak perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej są bardzo szerokie, nowa chińska strategia energetyczna zaczyna koncentrować się na rozwoju energetyki wiatrowej, przyszłość ma utrzymać szybki rozwój przez długi czas, a rentowność będzie stale rosła stopniowe dojrzewanie technologii.

28 lipca 2017 r. Narodowa Administracja Energetyczna wydała dokument „Opracowanie energii odnawialnej” Trzynaście-piąty „przewodnik dotyczący realizacji planu”, wymagający od wszystkich miejscowości, aby przyjęły absorpcję jako podstawę układu budowy energii odnawialnej, aby zagrać rola specjalnej wysokociśnieniowej eliminacji między regionami; W tym samym czasie wydał „2017-2020 Nowy schemat budowy elektrowni wiatrowych”, i przedstawił 2017-2020 nową chińską skalę konstrukcyjną 30,65 GW, 28,84 GW, 26,6 GW, 24,31 GW, łączną 110,41 GW. Wśród nich, północne Chiny i wschodnie Chiny są głównymi obszarami rozwoju w przyszłości.