Strona główna > Wystawa > Treści

Przepisy dotyczące urządzeń do ładowania pojazdów elektrycznych

Nov 17, 2018

Sprzęt do zasilania pojazdów elektrycznych jest klasyfikowany według napięcia wyjściowego:

 

Prąd przemienny: jednofazowy 220V, trójfazowy 380V

 

Prąd stały: 200V - 500V , 350V - 700V , 500V - 950V

 

Preferowane wartości prądu ładowania DC: 80A, 100A, 125A, 160A, 200A, 250A

 

Uwaga: sprzęt zasilający o mocy powyżej 950V powinien być ustalony w drodze negocjacji między producentem pojazdu a producentem sprzętu zasilającego

 

Jak wynika z powyższych kryteriów, styczniki prądu stałego stosowane w pojazdach komercyjnych i elektrycznych mają podstawowe właściwości wysokiego napięcia i wysokiego prądu. Potrzebna jest więc wysoka niezawodność, wysokie napięcie izolacji.

 

W odróżnieniu od zwykłych przemysłowych produktów stycznikowych, wymagane jest również wytwarzanie próżni, napełnianie gazem, uszczelnienie ciśnieniowe, inteligentne sterowanie i inne profesjonalne procesy produkcyjne, a także wysokie wymagania dotyczące technologii projektowania i technologii produkcji.