Strona główna > Wystawa > Treści

Specjalny materiał i kluczowa technologia stycznika DC dla pojazdu elektrycznego

Nov 27, 2018


Prace badawczo-rozwojowe i projektowanie każdego produktu muszą opierać się na odpowiednim doborze surowców, zaawansowanych środkach technologicznych, stabilnych częściach i doskonałym procesie produkcyjnym, zanim będzie można go w pełni przekształcić w produkt. Surowce, proces produkcji i linia produkcyjna to kluczowe elementy transformacji projektu.

1) Wymagania dotyczące właściwości materiałów dla kluczowych komponentów styczników DC pojazdu elektrycznego

Materiał

Wymagania materiałowe

Materiał komory gaszenia łuku

Odporność na wysoką temperaturę, wysoka rezystancja elektryczna, wysoka wytrzymałość mechaniczna, dobra izolacja, stabilne właściwości chemiczne, odporność na korozję

oprawa pocztowa

Wysoka czystość, wysoka przewodność, łatwe spawanie, odporność na korozję, dobra wydajność spawania

jarzmo magnesu

Dobra odporność na korozję 、 Dobra odporność na utlenianie 、 wysoka przepuszczalność

środek gaśniczy

Stabilna wydajność, dobra zdolność gaszenia łuku

Magnetyczny magnes stały

stabilna wydajność trudne utlenianie 、 Dobre właściwości dielektryczne, wysoka przepuszczalność

Spawalniczy element dystansowy komory gaszenia łuku

niski współczynnik rozszerzalności , właściwość spawania

Materiał uszczelniający typu epoksydowego

odporność na wysokie napięcie resistance odporność na uderzenia 、 odporność na starzenie 、 Wysoka wytrzymałość na ścinanie i odrywanie, odporność na wysokie i niskie temperatury,

niski skurcz , mały współczynnik rozszerzalności liniowej, wysoka siła wiązania

szyna prowadząca

zużycie statywu resistant ognioodporne, odporne na wysokie i niskie temperatury, dobrze nasmarować


2) Kluczowy projekt procesu i wsparcie sprzętu

Proces produkcyjny jest warunkiem wystarczającym do zapewnienia niezawodnej jakości i stabilnej wydajności, musi być uzależniony od określonego zakładu sprzętu, aby móc zabezpieczyć, sprzęt narzędziowy i linia produkcyjna powinny ponosić największy ciężar.


1. Technologia spawania i spawacze

Technologia spawania laserowego jest kluczową technologią gwarantującą jakość i niezawodność produktu, głównym celem spawania jest zapewnienie dobrego efektu uszczelnienia, cewka i styk są wolne od utleniania i zanieczyszczeń, zapewniają stabilność rezystancji styku.

Niezbędne wyposażenie: spawarka laserowa, urządzenie do wykrywania szczelności, urządzenie do próżni i napełniania gazem.


2. Technologia pakowania i sprzęt


Technologia odlewania jest jedną z kluczowych technologii kontaktora do uszczelniaczy epoksydowych. Kluczowy punkt, który należy zagwarantować, to stopień połączenia żelu i produktu oraz stopień gęstości żelu.

Niezbędne wyposażenie: maszyna do napełniania, stół próżniowy, urządzenie suszące.


3.   Proces testowania i sprzęt


Żywotność elektryczna stycznika jest kluczowym wskaźnikiem wydajności. Test awarii ładowania jest ostatnim punktem kontrolnym, zanim produkt opuści fabrykę.

Niezbędne wyposażenie: zasilacz prądu stałego, obciążenie rezystancyjne, inteligentne urządzenie sterujące i zabezpieczające