Strona główna > Wystawa > Treści

Tłoczenia procesu produkcji

Dec 24, 2016

Tłoczenie, odlewania jest ważnym sposobem przetwarzania, te dwa procesy można odgrywają istotną

rolę w dziedzinie produkcji samochodów, czy rozmowa kwalifikacyjna lub tłoczenie, dla jakości auto

ciała, są podstawą gwarancji. Oznacza to, że znakowanie jakości części bezpośrednio wpływają na jakość

samochód i dlatego musi być poddawane rygorystycznym kontrolom i uprawniony do wykorzystania.

1 materiał, tłoczenie części content kontroli jakości

Przed produkcji tłoczników do części,

kompleksowe i szczegółowe badania materiałów

zapewnienia ich przestrzegania warunków produkcji, w celu uniknięcia problemów nadal do obrabianego przedmiotu.

2, masowej produkcji pierwszego tłoczenia konieczność

Ze względu na pierwszy stemplujące jakości określa jakość całej partia, więc nie musi być nieostrożny, kontrola

głównie obserwowane wytłoczki, czy istnieją wady takie jak pękanie, składane i deformacji.

3, strefa online sprawdzanie i wyodrębnianie części kontroli produkcji tłoczników

W celu poprawy poziomu kwalifikacji przedmiotu obrabianego, trzeba strefy kontroli przez wizualne Narzędzia, ale również do

przeprowadzać kontrole na miejscu, na wszystkich etapach produkcji tłoczników części, aby lepiej kontrolować ogólnej jakości.

4, wykrawania, dokładność testów

Głównie za pomocą narzędzi do tłoczenia pełnej skali dokładności badania, dotrzeć do większych detali do zmian kursów z góry za

wczesnego ostrzegania celów, tak aby uniknąć wpływu na dokładność wymiarowa produktów jako całości.

5, wybijanie wyboru

To jest produkt wyprodukowany przed ostatni znak, ponownie potwierdzić poprzez kontrole wychodzących, jakość i dokładność

Wytłoczki zapobiegające niekwalifikowanych produktów na rynek, zarówno dla użytkownika jak i producenta, jest bardzo źle.