Strona główna > Wystawa > Treści

Co to jest przekaźnik

Dec 24, 2016

• Cewka zamontowane na andquot; uandquot;-kształcie magnesu, magnes powyżej szkieletu działania, wyposażony w dwie sprężyny stykowe na albo

Strona magnesu. W stanie braku działania sprężyny stykowe pomieścić szkieletu, zachować odstęp między szkieletu

i magnes. Kiedy moment obrotowy przekracza reakcje pomiędzy szczeliny powietrznej w tej chwili, armatura Przewodnik magnes i armatura kontakt

szrapnel, styki normalnie zamknięte Odłącz normalnie otwarty zamknięcie kontaktu, przekaźniki wykonanej pracy. Kiedy jest moment obrotowy

zmniejszyło się do pewnej wartości, ze względu na moment reakcji kontaktu wiosny oraz kontakt ze szkieletu jest zwracany

do pozycji wyjściowej gotowe do następnego czasu pracy.

• Przekaźnik andquot; uandquot;-magnes z podwójny rdzeń strukturę w kształcie, oznacza to, że dwie kolumny po stronie może być zainstalowany na cewce. DZY ƷY,

DĒZL i DZJ wpisz tylko jeden cewki, a DZB, DZS, DZK można wgrać inny rdzeń trzeba zachować cewki lub opóźnienia przy użyciu tabletek.

Tak że bardzo różnych typów cewki przekaźników, które są wspólne dla magnesu.