Strona główna > Wystawa > Treści

Wytwarzanie energii wiatrowej

May 25, 2018

Energia kinetyczna wiatru jest przekształcana w mechaniczną energię kinetyczną, a następnie energia mechaniczna jest przekształcana w energię elektryczną, jest to wytwarzanie energii wiatrowej. Zasada wytwarzania energii wiatrowej polega na wykorzystaniu wiatru do napędzania łopatek wiatraków w celu obracania, a następnie do zwiększenia prędkości obrotowej przez maszynę wzrostu, aby nakłonić generator do generowania elektryczności. W oparciu o obecną technologię wiatraków prędkość wiatru około 3 metrów na sekundę (stopień powiewu wiatru) może zacząć generować energię elektryczną.

Energia wiatrowa tworzy boom na świecie, ponieważ wiatr jest jedną z energii wolnej od zanieczyszczeń i jest niewyczerpana. W przypadku niedoborów wody, niedoborów paliwa i niedostępnych wysp przybrzeżnych, pasterskich obszarów trawiastych, obszarów górskich i górskich, wykorzystanie energii wiatrowej jest bardzo odpowiednie i obiecujące. Morska energetyka wiatrowa jest ważną dziedziną rozwoju energii odnawialnej, jest ważną siłą promującą postęp w dziedzinie technologii energii wiatrowej i modernizacji przemysłu i jest ważnym środkiem promowania dostosowania struktury energii. Bogate zasoby morskiej energii wiatrowej w Chinach i przyspieszenie budowy morskich elektrowni wiatrowych mają ogromne znaczenie w promowaniu zamglenia atmosfery w zarządzaniu, w strukturze energii dostosowawczej oraz w trybie rozwoju gospodarczego transformacji regionu przybrzeżnego.