Strona główna > Aktualności > Treści

Czy stycznik DC i stycznik AC mogą być używane zamiennie?

May 15, 2018

Stycznik DC i stycznik AC nie mogą być używane zamiennie. Ponieważ gdy stycznik AC jest podłączony do zasilania prądem stałym o tym samym napięciu znamionowym, prąd stały nie ulega zmianie, strumień magnetyczny jest również niezmieniony, indukowana siła elektromotoryczna jest równa zero, czynnikiem ograniczającym tylko prąd jest rezystancja, więc prąd stały w cewce jest znacznie większa niż efektywna wartość prądu AC podłączonego do zasilania AC i cewka zostanie wypalona. I odwrotnie, jeśli stycznik DC jest podłączony do źródła zasilania prądem przemiennym przy takim samym napięciu jak wartość skuteczna, cewka będzie wytwarzać indukowaną siłę elektromotoryczną. Czynniki ograniczające dla czynnika prądowego , oprócz rezystancji, jest wiele reaktancji indukcyjnej, tak że efektywna wartość prądu AC jest znacznie mniejsza niż wartość znamionowa, siła magnetomotoryczna i przepływ magnetyczny również znacznie się zmniejszyły, co powoduje, że stycznik nie może być zamknięty.