Strona główna > Aktualności > Treści

Klasyfikacja i przyciski

Dec 24, 2016

Przycisk typu otwartego jest wykorzystywana do przełączania na szafce, konsoli, Panel sterowania.

-Przycisk: z ochrony zapobiega elementy wewnętrzne przed uszkodzeniami mechanicznymi lub operatora dotyka części pod napięciem.

Wodoodporny typ przycisku: dzięki szczelnej obudowie, zapobiec zanurzenia w wodzie, do użytku na zewnątrz.

Przeciwwybuchowe przycisk: odnosi się do kopalni i innych wybuchem gazów i pyłu.

Anti-Corrosion-typ przycisków: zastosowanie chemicznych gazów korozyjnych środowiska.

Przycisk awaryjny: czerwoną główką wystaje z przycisku poza nakrętkę, gdy potrzebujesz awaryjnego wyłączania zasilania.

-Najważniejsze przyciski: tylko klucze do przycisków mogą pracować, aby zapobiec błędom.

Pokrętło: używać rąk, aby obrócić Tablet, Włączanie lub wyłączanie drogi.

Podświetlane przyciski: przycisk z diody LED i światła.

Własny przycisk: przycisk jest wyposażony w siebie urządzenia towarzyszące, zazwyczaj operacji panelu.

Dwie prędkości przycisk: kontaktowe instytucji odbywa się przez styczniki z 2 wolna konwersję krętych silnik dwubiegowy, prędkość silnika i innych mechanicznych Żuraw przekształca.