Strona główna > Aktualności > Treści

Metoda połączenia stycznika cewki DC

May 30, 2018

1. Stycznik jest tylko z głównym zasilaczem i zasilaczem cewki, podłącz biegun ujemny zasilacza cewki z dodatnim biegunem cewki i podłącz przełącznik do drugiego końca, główna linia jest połączona z silnikiem.

2. Silnik prądu stałego napędzany jest silnikami elektrycznymi prądu stałego. Zasada działania silnika prądu stałego: kiedy cewka jest zasilana, wirnik wytwarza wokół niej pole magnetyczne, lewa strona wirnika jest wypychana z lewego magnesu i przyciągana do prawej strony, a następnie powoduje obrót. Wirnik opiera się na bezwładności, aby kontynuować obracanie. Gdy wirnik pracuje w pozycji poziomej, konwerter prądu odwraca kierunek prądu cewki, a pole magnetyczne generowane przez cewkę cofa się jednocześnie, co sprawia, że proces jest powtarzalny.