Strona główna > Aktualności > Treści

Przyczepność styków stycznika

Jun 23, 2018

Przyleganie styków stycznika jest rodzajem poważnej usterki, ponieważ przyczepność styków może spowodować, że maszyna wyłączy się spod kontroli. Przyczynami tego niepowodzenia są:

1 Obciążenie jest zbyt duże, a pojemność styku jest zbyt mała.

2. Napięcie zasilania jest zbyt niskie, co powoduje niewystarczające zasysanie układu magnetycznego i prowadzi do powtarzających się drgań styku, a następnie powoduje spawanie łukowe.

3. Początkowe ciśnienie zestyku jest zbyt małe, kontakt zetknie się bardzo mocno, gdy obciążenie indukcyjne zostanie zamknięte, i doprowadzi do spawania łukowego.

4. Iskry są za duże.

5. Gdy kontakt stopu srebra na powierzchni styku zostanie zniesiony z powodu zużycia styku, miedziane gniazdo stykowe będzie się przyklejać.