Strona główna > Aktualności > Treści

Przycisk zatrzymania awaryjnego

Jun 01, 2018

Przycisk zatrzymania awaryjnego jest przyciskiem, który ludzie mogą naciskać, aby osiągnąć środek ochronny w razie nagłego wypadku.

W różnych fabrykach czerwone przyciski są widoczne na niektórych dużych i średnich maszynach lub urządzeniach. Takie przyciski mogą być łącznie określane jako przyciski zatrzymania awaryjnego. Naciśnij ten przycisk bezpośrednio, może to szybko zatrzymać cały sprzęt lub zwolnić niektóre części transmisji; i musisz zwolnić ten przycisk, aby ponownie uruchomić urządzenie.

W zakresie bezpieczeństwa przemysłowego wymagane jest, aby każda maszyna, która może bezpośrednio lub pośrednio spowodować obrażenia ciała ludzkiego w przypadku nienormalnej sytuacji, musi być chroniona. Przycisk zatrzymania awaryjnego jest jednym z nich. Dlatego przy projektowaniu niektórych maszyn z częściami przekładniowymi należy dodać przycisk zatrzymania awaryjnego. Powinien być ustawiony na powierzchni maszyny, którą personel może łatwo naciskać, i nie powinno być żadnych tarcz.