Strona główna > Aktualności > Treści

Jak wybrać stycznik DC

May 31, 2018

1. Wybór typu stycznika DC: Typ stycznika DC powinien opierać się na rodzaju prądu obciążenia, a ciężar ładunku do wyboru, to znaczy obciążenia AC lub obciążenia DC, jest lekkim obciążeniem, ogólnym obciążeniem lub duże obciążenie.

2. Prąd znamionowy głównego kontaktu stycznika DC: prąd znamionowy głównego zestyku stycznika DC można obliczyć zgodnie ze wzorem empirycznym, IN główny kontakt silnik PN / (1 ~ 1,4) silnik UN, jeśli silnik sterujący stycznikiem DC częste jest uruchamianie, hamowanie lub odwracanie, na ogół prąd znamionowy głównego kontaktu stycznika zostanie zmniejszony do wykorzystania na niższym poziomie.

3. Wybór częstotliwości pracy: Częstotliwość robocza odnosi się do liczby otwarć i zamknięć styków na godzinę. Gdy prąd łamania jest duży i częstotliwość jest zbyt wysoka, spowoduje to przegrzanie styku, a nawet spawanie. Jeśli częstotliwość robocza przekracza określoną wartość, należy wybrać stycznik DC o większym prądzie znamionowym.

4. Wybór napięcia znamionowego cewki: Napięcie znamionowe cewki niekoniecznie jest równe napięciu znamionowemu styku głównego.