Strona główna > Aktualności > Treści

Wprowadzenie oprogramowania Kingdee

May 02, 2018

Aby sprostać trendowi rozwojowemu naszej firmy, niedawno wprowadziliśmy oprogramowanie Kingdee ERP.

Kingdee ERP to zestaw oprogramowania do zarządzania finansami, to ogólny termin planu zasobów przedsiębiorstwa; i ustawić zarządzanie finansowe, zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie produkcją, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie relacjami z klientami, wydajność przedsiębiorstwa, handel mobilny, inne komponenty zarządzania biznesowego jako całość, aby pomóc przedsiębiorstwu w ustanowieniu naukowego kompletnego systemu zarządzania między człowiekiem, bogactwem , materiał, produkcja, dostawa i sprzedaż.

Kingdee, w ramach optymalnej alokacji zasobów przedsiębiorstwa, integruje główną wewnętrzną działalność przedsiębiorstwa lub wszystkie działania biznesowe, w tym księgowość finansową, rachunkowość zarządczą, planowanie i zarządzanie produkcją, zarządzanie materiałami, sprzedaż i dystrybucję oraz inne główne moduły funkcyjne, w celu osiągnąć cel zarządzania wydajnością.