Strona główna > Aktualności > Treści

Przekaźniki podtrzymujące magnetyczne

May 21, 2018

Przekaźnik zabezpieczenia magnetycznego to nowy typ przekaźnika, który został opracowany w ostatnich latach i jest również automatycznym urządzeniem przełączającym. Podobnie jak w przypadku innych przekaźników elektromagnetycznych, odgrywa ona rolę w podłączaniu i rozłączaniu obwodu. Różnica polega na tym, że normalnie otwarty i normalnie zamknięty stan magnetycznych przekaźników konserwacyjnych jest całkowicie zależny od stali z magnesem trwałym, konwersja stanu przełącznika jest wyzwalana do zakończenia o pewną szerokość sygnału impulsowego. Gdy styk przekaźnika musi się otworzyć lub zamknąć, wystarczy tylko dodatnie (odwrotne) napięcie impulsu DC, aby zmotywować cewkę, a przekaźnik kończy przejście stanu otwarcia i zamknięcia w jednej chwili. Zwykle, gdy styk jest w stanie zatrzymania, cewka nie musi kontynuować zasilania, siła magnetyczna magnesu trwałego może utrzymać status przekaźnika.