Strona główna > Aktualności > Treści

Przełącznik obrotowy funkcji

Dec 24, 2016

Wspólnego zespołu przełącznika i Multimetr z bloku przełącznika są dla obrotowy przełącznik, jego struktura ma dwa gatunki: BBM kontakt typu, jego funkcji jest w dla bit Shi Przenoszenie kontaktów pierwszy Odłącz kontakt Qian Hou ponownie podłączony kontakt Hou, kurs ma i przed i po kontakcie są Odłącz Państwa: inny jest typ kontaktu MBB , jego funkcji jest w dla bit ma Shi przenoszenie kontaktu i przed i po kontakcie są kontakt państwa. Następnie odłącz kontakt przedniego, utrzymywać kontakt z dołu kontakt. Według obwodu w obwodzie projekt używa się by wybrać prawo obrotowy przełącznik i obwodu bezpieczeństwa.