Strona główna > Aktualności > Treści

Różnica między stycznikiem a wyłącznikiem

Jun 12, 2018

Stycznik wykorzystuje cewkę do sterowania włączaniem i wyłączaniem obwodu. Po wzbudzeniu stycznika styk normalnie otwartego stycznika zamyka się, a styk normalnie zamkniętego stycznika otwiera się.

1. Wyłącznik automatyczny służy głównie do ochrony. Obecnie najczęściej stosowanym zabezpieczeniem jest ochrona trójfazowa, zabezpieczenie przed przeciążeniem, zwłoka czasowa zwarcia, długie opóźnienie zwarcia. Istnieje kilka innych funkcji ochronnych, takich jak podnapięcie i przepięcie. To zależy od marki i modelu. Hamulec dzielony może być ręczny lub elektryczny. Istnieją trzy rodzaje metod instalacji: typ stały i typ szuflady. W zależności od wielkości prądu i poziomu napięcia roboczego można podzielić na wyłączniki niskoprądowe w obudowie formowanej, wyłączniki niskonapięciowe i wyłączniki próżniowe wysokiego napięcia. Zgodnie z różnymi krzywymi podróży można podzielić je na różne okazje użytkowania

2, Stycznik jest głównie używany do sterowania przemysłowego. Włączenie / wyłączenie stycznika osiąga się poprzez sterowanie napięciem cewki. Zgodnie z inną strukturą gaszenia łuku, można go podzielić na stycznik próżniowy i wspólny stycznik. Zgodnie z różnymi napięciami sterującymi można go podzielić na stycznik DC i stycznik AC. Jego głównym akcesorium jest styk pomocniczy.