Strona główna > Aktualności > Treści

Różnica między stycznikiem a przekaźnikiem

May 17, 2018

1. Styczniki służą do podłączania lub odłączania obciążeń o dużej mocy i są używane w głównym obwodzie (zasilającym); główny kontakt może mieć styk łańcuchowy reprezentujący stan otwarcia i zamknięcia.

2. Przekaźniki są na ogół stosowane w obwodach sterowania elektrycznego, aby zwiększyć pojemność styku mikro lub małych przekaźników do napędzania większych obciążeń, jak można użyć punktu styku przekaźnika do podłączenia lub odłączenia cewki stycznika. Przekaźniki mają zazwyczaj wiele otwartych i zamkniętych styków, oczywiście za pośrednictwem odpowiednich przekaźników połączeniowych mogą również osiągnąć pewne specjalne funkcje, takie jak działanie logiczne.

3, Podobieństwa między tymi dwoma: wszystkie są kontrolowane przez cewkę elektryczności lub brak energii elektrycznej do napędzania otwarcia i zamknięcia styku w celu odłączenia lub podłączenia obwodu, które należą do urządzeń elektrycznych ze stykami. Obwód sterujący cewki jest elektrycznie izolowany od obwodu elektrycznego styku.