Strona główna > Aktualności > Treści

Różnica między stycznikiem DC a przekaźnikiem DC

May 29, 2018

1. Stycznik jest elementem obwodu głównego, wykorzystywanym do przełączania podłączania i odłączania w obwodzie głównym, przekaźnik jest składnikiem obwodu pomocniczego, wykorzystywanym do sterowania, transmisji i wzmacniania sygnału itp.

2. Stycznik musi wytrzymywać prąd uderzenia podczas zrywania i zamykania, aby stosunek przeciążenia stycznika mógł osiągnąć 8 do 10 razy; Prąd sterowania przekaźnika na ogół nie ma wpływu, więc współczynnik przeciążenia styku przekaźnika jest zazwyczaj dwa razy większy;

3. Stycznik ma urządzenie gaśnicze ARC, przekaźnik nie ma;

4. Wszystkie styczniki i przekaźniki układu elektromagnetycznego mają stały potencjał magnetyczny, ale stycznik jest generalnie tylko z cewką napięciową, a niektóre przekaźniki mają wiele cewek, takich jak cewka napięciowa i cewka prądowa. Cewka prądowa jest używana do uruchamiania, a cewka napięciowa jest używana do trzymania;

5. Cewka stycznika będzie wyposażona w absorber RC; przekaźnik na ogół nie ma;

6. Stycznik należy do głównego elementu obwodu, więc jego układ styków ma parametry stabilności termicznej i parametry stabilności dynamicznej, a przekaźnik nie ma;

7. Stycznik przewodzący pręt cynowany nikiel służy do poprawy temperatury, a pręt przewodzący przekaźnika jest pokryty cyną w celu poprawy przewodności.