Strona główna > Aktualności > Treści

Sposób obsługi dużej odporności na kontakt (2)

May 10, 2018

Opór styku można zmierzyć za pomocą profilu napięcia multimetru, czyli w przypadku włączenia zasilania, użyj pióra multimetru, aby sprawdzić dwie strony styku, zakres zmieni się stopniowo z dużego na mały. Jeśli zmierzony spadek napięcia jest duży, wskazać, że rezystancja styku jest duża, a jeśli spadek napięcia wynosi zero, wskazać, że styk jest dobry. Ponadto można go zmierzyć za pomocą profilu oporu w przypadku przerw w dostawie prądu, ale należy zauważyć, że rezystancja styku jest istotna dla ciśnienia dodatniego do twornika. Dlatego po zerwaniu połączenia styków należy zmierzyć rezystancję styku w przypadku włączenia zasilania cewki.

Ogólnie rzecz biorąc, należy regularnie usuwać komorę gaszenia łuku oraz sprawdzać i czyścić kontakt, aby zapobiec wystąpieniu błędu. Ponadto, w przypadku urządzeń elektrycznych, które działają w trudnych warunkach (takich jak kwas, zasady, sól i para), zaleca się wybrać uszczelnienie, ze szklaną pokrywą, i zastosować odpowiednie środki ochronne.