Strona główna > Aktualności > Treści

Dlaczego stycznik się nie zasysa

Jun 22, 2018

Powodem tego, że stycznik nie zasysa, jest głównie to, że sama cewka stycznika nie dostała zasilania i rzadko jest z powodu odłączenia cewki lub zacięcia twornika. Możesz ocenić za pomocą multimetru, aby zmierzyć napięcie robocze cewki stycznika, a gdy nie ma warunków dostarczania napięcia, nadal sprawdzaj, czy funkcja styku sterującego połączonego szeregowo z cewką stycznika jest normalna lub nie; wreszcie znajdź punkt błędu. (Oczywiście, jeśli cewka ma napięcie, nadal nie może ssać, można ją wymienić bezpośrednio)

1. Zwarcie cewki stycznika.

2. Sprawdź, czy napięcie zasilania jest normalne.

3. Sprawdź, czy źródłem zasilania jest prąd zmienny lub stały.

4. Sprawdź, czy włącznik zasilania jest włączony i czy obwód rozruchowy jest obwodem otwartym.