Strona główna > Aktualności > Treści

Dlaczego efekt wygaszania łuku stycznika prądu stałego nie jest dobry

Jun 25, 2018

Zdolność gaszenia łuku stycznika prądu stałego powinna być lepsza niż zdolność stycznika prądu przemiennego. Jeśli wygaszanie łuku nie jest dobre, najpierw sprawdź, czy skok styku ruchomego stycznika jest normalny.

Następnie sprawdź, czy kontrolowany prąd pętli jest zbyt duży, a napięcie jest zbyt wysokie. Jeśli prąd jest zbyt wysoki lub napięcie jest zbyt wysokie, można wymienić stycznik.

Istnieje również sytuacja, w której stycznik jest używany do odcięcia dużej pętli indukcyjności. Ze względu na wysoki potencjał autodetekcji trudno jest także zgasić łuk.